Nieuwbouw boerderij

Soms komt een opdrachtgever met de vraag te adviseren betreffende sloop van een woning of boerderij. Als er weinig tot geen historische elementen meer aanwezig zijn en de technische staat van het pand erg slecht is kan besloten worden de woning te slopen. In dat geval zal er een ontwerp voor een nieuw te bouwen woning of boerderij gemaakt worden. Soms wordt er dan voor gekozen een woning te ontwerpen in een oude bouwstijl. Een boerderij met een gebintconstructie en met de verhoudingen van een oude Saks. Of een woning in de jaren dertig stijl in een nieuwbouwwijk waar het bestemmingsplan deze stijl voorschrijft. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen een woning te ontwerpen in een eigentijdse stijl, passend in de omgeving. In het bestemmingsplan staat aangegeven waar een woning in het betreffende gebied aan moet voldoen. Dakvorm, goothoogte en nokhoogte, kleur steen en volume etc. worden aangegeven. Naar de wensen van de opdrachtgever kan er dan een ontwerp worden gemaakt.

Bureau Siemer heeft de volledige planvorming van ontwerp tot oplevering mogen verzorgen voor twee door brand verwoeste boerderijen. Het betreft de boerderijen Hagend 3 te Anderen en de boerderij in Eleveld. Onder ‘projecten’ kunt u deze boerderijen bekijken.

Heeft u plannen om een boerderij (of woonhuis) nieuw te bouwen of te herbouwen, neemt u dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

info@bureau-siemer.nl

Maak een afspraak