Over ons

10511569_10201340510034087_1346537983297068532_o

Ons verhaal

Astrid Siemer is interieurarchitect, bouwkundig ontwerper en restauratiedeskundige en is ruim 30 jaar actief binnen haar eigen bureau. Ze heeft veel ervaring opgebouwd in het restaureren en verbouwen van interieur en exterieur van monumentale panden, waaronder veel boerderijen. Ze zoekt haar inspiratie in het bestaande, vaak historische gegeven. Authentieke elementen komen in contrast te staan met een moderne eigentijdse vormgeving. De bestaande constructie is de structuur van een pand en is uitgangspunt voor de planvorming. In haar ontwerpen staan licht, ruimtelijkheid en openheid centraal.

Astrid Siemer staat als interieurarchitect ingeschreven in het architectenregister onder registratienummer 4.980101.003

Inmiddels heeft Astrid meerdere boerderijen en woonhuizen nieuw gebouwd. Ook heeft ze onlangs een aantal projecten mogen realiseren waarbij de woning met een aanbouw is vergroot. Ze verzorgd voor u alle werkzaamheden van de eerste ontwerpschets, tekeningen omgevingsvergunning tot en met de oplevering.

Vanuit Drents Plateau is zij jarenlang actief geweest als monumentenadviseur en bouwkundig begeleider voor diverse gemeentes in Drenthe.
Ze is op de hoogte van de huidige financierings- en subsidieregelingen.

Van 2017 tot en met 2019 was Astrid lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe. Sinds januari 2020 is ze als restauratiedeskundige toegetreden als lid van de monumentencommissie van de provincie Groningen.

Kortgeleden is Astrid toegetreden als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting DBF.

Activiteiten van ons bureau

VERBOUW EN AANBOUW

U heeft een nieuwe woning gekocht waarvan het interieur is gedateerd. Er moeten veel keuzes worden gemaakt. Welke aanpassingen zijn mogelijk om de woning naar uw wensen aan te passen? Ook als uw wensen heeft om de woning uit te breiden middels een aanbouw kunnen wij u adviseren van planvorming tot ontwerp en uitvoering.

HERBOUW EN NIEUWBOUW

Als er weinig tot geen historische elementen meer aanwezig zijn en de technische staat van een pand erg slecht is kan besloten worden de woning te slopen. In dat geval zal er een ontwerp voor een nieuw te bouwen woning of boerderij gemaakt worden. Bureau Siemer heeft diverse malen door brand verwoeste boerderijen mogen herbouwen.

DUURZAAM VERBOUWEN

We staan voor een grote opgave; in 2050 moeten alle bestaande bouwwerken energie neutraal zijn! 

Duurzaam bouwen is vanaf de ontwerpfase uitgangspunt. Het toepassen van duurzame installaties in combinatie met het optimaal (na-) isoleren waardoor het energieverbruik omlaag gaat. Circulair bouwen; economisch en ecologisch verantwoord. Hergebruik en het toepassen van  milieuvriendelijke bouwwijze en (herwinbare) materialen.

Beng-2021: eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Energieneutraal ontwerpen en bouwen door (vanaf de ontwerpfase) rekening te houden met de positionering, ontwerp en materialisatie.

Natuur inclusief bouwen: ontwerpen met en voor de natuur. Naast het opnemen van groen in het plan de biodiversiteit beschermen door ruimte te creëren voor planten, insecten, vogels en vleermuizen.

Het is geen geringe opgave om een bestaand pand energieneutraal te maken. Het isoleren van een oud gebouw moet weloverwogen gebeuren en vraagt om specifieke kennis. U heeft daar zelf vast ook ideeën over. Bureau Siemer kan u adviseren maar denkt ook graag met u mee. Al in een vroeg stadium (het liefst tijdens de ontwerpfase) betrekken we graag de aannemer en de installateur bij het proces om zo (in een bouwteam) tot de juiste keuzes te komen.

RESTAURATIE EN VERBOUW MONUMENT

Met de aankoop van een oud pand heeft u ook een stuk historie aangekocht.  In de loop der tijd aangebrachte wijzigingen zijn waardevol omdat de historie er aan af te lezen is. Terugrestaureren naar de oudste fase is niet altijd een goede keuze. Uw monument is juist zo interessant door de aanwezige gelaagdheid. Middels bouwhistorisch onderzoek is het mogelijk de cultuurhistorische- en bouwhistorische waarden vast te stellen. Deze waardestelling is een uitstekend uitgangspunt voor het opstellen van een restauratie- en verbouwplan voor het monument.

Op het gebied van bouwhistorisch onderzoek werkt Bureau Siemer samen met Bureau Archtime. Astrid Siemer en Janet Bosma hebben inmiddels al meerder projecten samen mogen afronden.

Klaar voor een kennismaking?

Maak een afspraak