Met de aankoop van een oud pand heeft u ook een stuk historie aangekocht. Het bestaande is een gegeven. In de loop der tijd aangebrachte wijzigingen zijn soms waardevol omdat de historie er aan af te lezen is. “Terugrestaureren” is niet altijd een goede keuze. Bij elk project moet zorgvuldig afgewogen worden welke bestaande gegevens gehandhaafd blijven en waar gerestaureerd dient te worden. Littekens aan een gebouw door veranderingen of beschadigingen in het verleden hebben hun charme en hoeven lang niet altijd weggewerkt te worden. Natuurlijk staat de kwaliteit van de constructie voorop en wordt deze op vakkundige wijze waar nodig hersteld. Er wordt eerst een restauratieverkenning opgesteld waarin de bestaande bouwkundige staat nauwkeurig wordt omschreven en wordt aangegeven wat er aan hersteld dient te worden. Bij dit rapport kan een begroting worden gemaakt waarmee u inzicht krijgt in de kosten van de restauratie/renovatie van uw pand. Als er geen goede tekening is van de bestaande situatie, wordt het pand ingemeten en uitgetekend. Vervolgens kan er een verbouwplan worden opgesteld. Bij het maken van een ontwerp voor een boerderij is de oude gebintconstructie (als die nog aanwezig is) uitgangspunt. Historische elementen worden zo min mogelijk aangetast, het is een uitdaging om ze in contrast te brengen met een moderne vormgeving. Heeft uw pand de status van rijks- of provinciaal monument, dan zal er naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning moeten worden aangevraagd (samengevat in een omgevingsvergunningaanvraag). Het voordeel van het bezit van een rijksmonument is dat de restauratie- en onderhoudskosten meestal fiscaal aftrekbaar zijn. Bovendien biedt het Nationaal Restauratiefonds de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een laagrentende lening in de vorm van een Restauratiefondshypotheek. Bezoek voor voorwaarden en informatie de website: www.restauratiefonds.nl.

Boerderij verbouwen?
Heeft u vragen over verbouw of nieuwbouw van een boerderij, neemt u dan contact op met bureau Siemer:info@bureau-siemer.nl

Maak een afspraak