U wilt uw woonhuis verbouwen maar wat komt daar allemaal bij kijken?

U kijkt vast wel eens naar een programma als “De grote verbouwing” of “Bouwval gezocht”. Wat opvalt, is dat mensen vaak onvoorbereid een verbouwing ingaan. Ze lopen gedurende het traject tegen veel zaken aan. Bij een grote verbouwing kom je vaak onverwachte zaken tegen. Om al te grote verrassingen te voorkomen is het verstandig om professionele hulp in te schakelen. Hoewel dat natuurlijk geld kost kan je er een hoop ellende en wellicht ook geld mee besparen. Bureau Siemer kan voor u een verbouw plan maken of een ontwerp voor een aanbouw. Aan de hand van het door u opgestelde programma van eisen wordt een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp kan met 3D beelden worden verduidelijkt. Als er een bouwvergunning moet worden aangevraagd kan met het schetsontwerp een principebeoordeling gevraagd worden bij de gemeente. Als het plan goedgekeurd is worden bestektekening en constructietekeningen gemaakt waarmee een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) wordt aangevraagd. In de tussentijd wordt het bestek (technische omschrijving van het werk) geschreven en vervolgens kan de aanbesteding plaatsvinden. Afhankelijk van uw wensen worden gemiddeld drie aannemers uitgenodigd een prijs te maken. Als er een aannemer gekozen is wordt een start gemaakt met de planning van de werkzaamheden. Tijdens de bouw wordt deze planning in de gaten gehouden en worden de werkzaamheden gecontroleerd. Na de oplevering wordt het werk ook financieel afgerond. Alle genoemde werkzaamheden kan Interieurarchitectenbureau Siemer voor u verrichten. U kunt er ook voor kiezen bepaalde onderdelen zelf in de hand te houden. In een vrijblijvend eerste gesprek worden deze zaken doorgesproken en kunt u uw wensen kenbaar maken.

Heeft u plannen om uw woonhuis te verbouwen, neemt u dan vrijblijvend contact op met Bureau Siemer: info@bureau-siemer.nl

Maak een afspraak