Turfstrooiselfabriek Erica

De turfstrooiselfabriek op het Amsterdamse veld is een typisch voorbeeld van industrieel erfgoed. De fabriek was door het smalspoormuseum ingericht als eenvoudig museum waarbij het [...]