Publicatie op kwaliteitsgidsgroningen.nl

 In Blog

De renovatie van de boerderij in Ter Wisch als inspiratie-project gepubliceerd op de website Kwaliteitsgids voor de provincie Groningen!

http://www.kwaliteitsgidsgroningen.nl

Lees hieronder de tekst:

Deze Westerwoldse boerderij van het Oldambtster type met “Friesche schuur” is gelegen in Ter Wisch, één van de langs een beekdal gelegen nederzettingen tussen Sellingen en Ter Apel. Het woord Wisch (of wisk) verwijst naar het weideland in het beekdal.

De omstreeks 1894 gebouwde boerderij is zeventig jaar verpacht geweest door de familie Harding. In 2008 is aan deze pachtsituatie een eind gekomen. De toenmalige eigenaar Berend Jan Harding was zeer begaan met de geschiedenis van het pand, dat al zo lang in het bezit van zijn familie was. Zelf er gaan wonen was helaas geen optie en zo vatte hij het plan op om de boerderij door verkoop een nieuwe bestemming te geven. Vanuit zijn betrokkenheid heeft hij ervoor gekozen het casco eerst te laten restaureren. Interieurarchitecte Astrid Siemer werd ingeschakeld om de restauratieplannen uit te werken. Het exterieur zou grotendeels conform de originele situatie van 1894 worden hersteld.

Voor de restauratie is dankbaar gebruik gemaakt van beschikbare informatie van boerderijenonderzoeker Klaas Uilkema die de boerderij in 1922 heeft opgemeten en gefotografeerd. Uilkema had ook een schetstekening gemaakt van de indeling van de plattegrond.

Het vooreind van de boerderij in 1922

Dankzij het terugbrengen van de originele schoorsteenkap en de houten bakgoot met gootlijst langs de voorgevel, kreeg de boerderij haar gezicht terug. In het interieur zijn weg getimmerde en verdwenen onderdelen zoals een bedstedewand en een hangende schouw weer zichtbaar. De hoge dekbalk-gebintconstructie is gehandhaafd. Bijzonder is het in de zijbeuken aanwezige extra gording gebint (waarvoor de afgezaagde eiken gebinten van een voorganger van de huidige boerderij werden gebruikt).

Na de restauratie is het pand verkocht aan de huidige eigenaar, de familie Hoving. Met veel respect hebben zij de restauratie en de verbouw tot woonhuis verder doorgezet. Astrid Siemer mocht deze plannen uitwerken. In de lage zijgevel heeft zij op een eigentijdse wijze meer daglichttoetreding ingebracht. De materiaalhantering en sobere terughoudende vormgeving van de met zink afgewerkte dakoplichtingen vormen een eenheid met de hoofdvorm van de boerderij. Aan de erfinrichting en erfbeplanting is door Landschapsbeheer Groningen met zorg een passende invulling gegeven met een eveneens terughoudend karakter.

 


 

 

 

Recent Posts
Maak een afspraak